Home » chua tang luong nam 2013

Chưa thể tăng lương năm 2013 do chính sách khó khăn

No Comment
Chưa thể tăng lương năm 2013 do chính sách khó khăn
Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ trình bày sáng 16-10 với UB Thường vụ Quốc hội. CP không bố trí nguồn thực hiện chi tăng lương 2013 theo lộ trình. Công nhân rút tiền tại điểm ATM trong Khu chế xuất Linh Trung, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM – Ảnh: Tiến Thành Bộ trưởng Huệ cho hay theo lộ trình cải cách tiền lương thì từ 1-5-2013, lương tối thiểu... Xem chi tiết →