Home » gia vang 9999
Vàng miếng tiếp tục xuống giá

Vàng miếng tiếp tục xuống giá

Sau khi giảm mạnh 300.000 đồng trong ngày hôm qua, giá vàng SBJ tiếp tục đi xuống sáng... Xem chi tiết →
Bài viết liên quan:

Vì sao giá vàng trong nước dựng đứng?

1 Comment
Vì sao giá vàng trong nước dựng đứng?
Thứ nhất, do giá vàng thế giới tăng. Giá vàng thế giới tăng do tình hình chính trị ở Trung Đông bất ổn. Các nhà đầu tư trên thế giới có xu hướng cắt giảm đầu tư vào khu vực này. Trong khi những thứ khác không chắc chắn, họ đem vốn định đầu tư vào đó mua vàng. Vàng là kênh giữ trạng thái tiền tệ. Nhất là các tổ chức đầu tư theo danh mục,... Xem chi tiết →