Home » nghĩa vụ quân sự 2014
Được phép đóng tiền thay nghĩa vụ quân sự

Được phép đóng tiền thay nghĩa vụ quân sự

Việt Nam sửa Luật Nghĩa vụ quân sự tính đến việc cho đóng tiền thay nghĩa vụ... Xem chi tiết →
Bài viết liên quan: