Home » tang luong co ban 2013
Chưa thể tăng lương năm 2013 do chính sách khó khăn

Chưa thể tăng lương năm 2013 do chính sách khó khăn

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ trình bày sáng 16-10 với UB Thường vụ... Xem chi tiết →
Bài viết liên quan: