Home » Tin Trong Nước» Chính thức công bố biểu giá điện 2011

Chính thức công bố biểu giá điện 2011

Filed under: Tin Trong Nước |

Quyết định về giá điện năm 2011 vừa chính thức được Thủ tướng phê duyệt chiều 23/2, với giá bán bình quân 1.242 đồng/kWh áp dụng từ 1/3/2011, tăng 165 đồng/kWh so với giá bình quân năm 2010. gia dien moi nhat

Năm nay một sự khác biệt lớn trong chính sách giá điện của Chính phủ là giá điện sản xuất được ưu tiên tăng thấp hơn, giá điện hộ kinh doanh thương mại tăng mạnh nhất. Giá điện sinh hoạt tăng mạnh kỷ lục so với năm 2010, và nếu so với giá bình quân trên thì cao hơn từ 6% đến 59% tùy bậc thang.

1.242 đồng/kWh đầu tiên cho các hộ thu nhập bình thường

Biểu giá điện bậc thang cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt vẫn gồm 7 bậc. Trong đó, 50kWh đầu tiên có giá ở mức tương đương giá thành điện bình quân. – gia dien moi nhat

50kWh ở bậc thứ 2  có giá bằng giá bán điện bình quân được duyệt, tức là 1.242 đồng/kWh. Giá điện ở 5 bậc thang tiếp theo sẽ tăng dần.

Tuy nhiên, năm 2011 chính sách giá điện có sự phân biệt rõ rệt giữa hộ nghèo và các hộ dân có thu nhập bình thường.

Thay vì tất cả các hộ dân được hưởng giá điện thấp ở bậc thang đầu tiên như mọi năm thì năm nay, các đối tượng này sẽ chỉ được tính giá điện từ mức giá của bậc thang thứ 2. Giá điện thấp nhất của nhóm đối tượng phổ thông này sẽ là 1.242 đồng/kWh. So với mức 600 đồng/kWh được hưởng ở bậc số 1 trong năm 2010, tiêu thụ số điện đầu tiên sẽ tăng thêm tới 642 đồng.

Ảnh minh họa: pchanoi. gia dien moi nhat

Từng mức tăng % của 7 bậc thang giá bán lẻ điện sinh hoạt cũng được Thủ tướng phê duyệt cụ thể.

Lấy mốc 100% là giá bán điện bình quân năm 2011 như trên, theo đó, bậc thang thứ 3 với 50kWh điện sẽ có giá cao hơn 6%, 50kWh tiếp theo của bậc thang thứ 4 có giá cao hơn 34%, 100kWh điện ở bậc thang thứ 5 là thêm 45%, 100kWh tiếp theo của bậc thang thứ 6 thêm 55%.

Ở bậc thang thứ 7, tính từ số điện thứ 401kWh trở lên, giá bán lẻ điện cao hơn tới 59% so với mốc 1.242 đồng/kWh bình quân.

Hộ nghèo phải đăng ký để hưởng giá thấp

Bậc thang đầu tiên, giá điện sinh hoạt chỉ bằng 80% giá bán điện bình quân năm 2011 và là dành riêng cho hộ nghèo. Theo qui định là các hộ thường xuyên tiêu thụ điện không quá 50 kWh/tháng.

Các hộ nghèo này sẽ phải đăng ký với bên bán điện mới được mua điện theo giá ưu đãi dầu tiên đó. Nhưng nếu trong 3 tháng liên tiếp, tổng lượng điện sử dụng của hộ nghèo này vượt quá 150 kWh thì công ty điện sẽ tự động chuyển sang áp dụng mức giá điện của bậc thang thứ hai và các bậc tiếp theo.

Như vậy, với 50kWh được ưu đãi giá thấp, các hộ nghèo đã được hỗ trợ là 30.000 đồng/tháng, với nguồn bù từ tiền bán điện.

Giá điện cho sản xuất giờ bình thường thấp hơn giá bình quân

Đây là một điểm khác biệt thứ 2 trong chính sách giá điện năm nay.

Giá điện cho sản xuất được ưu đãi nhất. Khi họat động ở giờ thấp điểm và giờ bình thường, các doanh nghiệp sản xuất sẽ được hưởng mức giá điện thấp hơn khoảng 10-20% so với mức 1.242 đồng/kWh bình quân. Tuy nhiên, khi vào giờ cao điểm, doanh nghiệp sản xuất phải chịu giá cao hơn trên 50% so với giá bình quân.

Cụ thể như ở cấp điện áp phổ thông là 22kV trở lên đến 110kW, giá điện cho sản xuất giờ cao điểm cao hơn 56% so với giá bình quân, giá cho giờ bình thường chỉ bằng 85% và giờ thấp điểm có giá bằng 54% giá bình quân.

Tương tự, sản xuất ở cấp điện áp từ 6kV đến 22kV, giá điện cho giờ cao điểm cao hơn 61% và giá cho giờ bình thường chỉ bằng 88%, giờ thấp điểm bằng 55%. Ở cấp điện áp nhỏ nhất là 6kV, giờ cao điểm cũng cao hơn 67% nhưng giờ bình thường thì chỉ bằng 92%, giờ thấp điểm bằng 58% so với giá bình quân.

Giá điện kinh doanh cao hơn 1,5 lần giá bình quân

Giá bán lẻ điện cho kinh doanh tăng mạnh theo nguyên tắc, cao hơn tới 1,5 lần so với giá điện bình quân ở giờ cao điểm. Song, nhóm này sẽ được hưởng giá thấp hơn ở giờ thấp điểm.

Cụ thể, giá điện từ cấp điện áp 22kV trở lên, sẽ áp dụng cao hơn 38% cho giờ bình thường, cao hơn tới 138% cho giờ cao điểm. Giờ thấp điểm bằng 78% giá bình quân. Từ cấp 6kV đến 22kV, giờ bình thường cao hơn 48%, giờ cao điểm cao hơn 146% và giờ thấp điểm bằng 88%.

Với cấp điện áp dưới 6kV, các hộ kinh doanh dùng điện giờ bình thường sẽ chịu mức giá cao hơn là 50%, giờ cao điểm cao hơn 157% và giờ thấp điểm thì bằng 92% so với 1.242 đồng/kWh.

Khung giá cho điện sinh hoạt tại những khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo chưa nối lưới điện quốc gia gồm giá trần và giá sàn, trong đó giá sàn bằng 1,5 lần giá bán điện bình quân năm, giá trần bằng 2,5 lần giá bán điện bình quân năm.

Bộ Công Thương sẽ tính toán và công bố giá bán điện chi tiết.

Gửi phản hồi cho bài viết : Chính thức công bố biểu giá điện 2011

Comments on this entry are closed.

{ 1 trackback }